Adana SRC 5 Eğitimi

Karayollarında Tehlikeli Madde Taşımacılığı (SRC 5 - ADR Belgesi)

NEDİR - NE İŞE YARAR :
SRC 5 Belgesi (ADR Belgesi) Karayolları Taşıma Yönetmeliğine Göre Bu Belgeye Sahip Olmadan Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapapamazlar. Diğer bir deyiş ile Karayolu Tehlikeli madde taşıması yapabilmeniz için kesinlikle bu belgeye ihtiyacınız var.

SRC 3 Belgesine sahip olan sürücüler aynı zamanda SRC 4 Belgesinide almaya hak kazanmışlardır Demiştik. SRC 5 Belgesi için ise SRC 4 Belgesine sahip olmanız Gerekmektedir.

ADR Sözleşmesi ve Tehlikeli Maddenin Karayollarında taşınması hakkındaki Yönetmelik gereği Bu işi yapacak tüm sürücülerin SRC 5 Belgesi (ADR Belgesi) almaları Gerekmektedir, Yani Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmuş, Bu alanda Gerekli eğitimleri alıp (19 Saat) ve Sınavdan geçer not aldıklarında artık önlerindeki tüm engeller kalkmış oluyor.

SRC 5 - ADR Temel Eğitimi 19 Saatlik Dersinin Temel Öğreti amaçları Şu şekildedir :
Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel gereklilikler
Başlıca tehlike türleri
Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin sorgulanacak/aranacak bilgiler/hususlar
Tehlike türleri için geçerli olan önleyici tedbirler ve güvenlik tedbirleri
Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgi, yazılı talimat vb.)
İşaretleme, etiketleme, levhalama; turuncu renkli ikaz levhasının kullanımı ve özellikleri
Tehlikeli malların taşınması esnasında şoförün yapması ve yapmaması gerekenler
Taşıtlardaki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları
Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar
Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler
Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgiler
Çok-modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler
Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi
Tünellerde trafik kısıtlamaları ve davranış talimatları (kaza, güvenlik, yangın veya diğer acil durumlardan korunma vb.)
Emniyet bilinci (özellikle terör olaylarına ilişkin)

SRC Harflerinin açılımı şu şekildedir, SÜRÜCÜ Kelimesinin sessiz harflerinin birleşiminden meydana gelmektedir, birkaç kelimenin birleşiminden üretilmiş özel bir anlamı yoktur, Diğer manadaki anlamı ise Mesleki Yeterlilik Belgesidir. SRC Belgesi Tek başına Kullanılamaz Psikoteknik Rapor la beraber taşınması ve Psikoteknik rapordan Geçer not alınması durumunda geçerliliği vardır.

SRC Sınavları Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı Tarafından Yapılmaktaydı, Bu Yapı 2017 Yılı İtibarı ile Milli Eğitim Bakanlığı Kontrolüne Geçmiş Bulunmaktadır.

© 2017 | Günay SRC - Designer and Development By smart yazılım | All Rights Reserved