Orta Düzey Yönetici Belgesi Eğitimi

Orta Düzey Yönetici Belgesi (ODY Belgesi)

NEDİR - NE İŞE YARAR :
ODY Tipi Mesleki Yeterlilik Belgesi 4 Gruba Ayrılmaktadır :

ODY 1 : Uluslar Arası Yolcu Taşımacılığı
ODY 2 : Yurt İçi Yolcu Taşımacılığı
ODY 3 : Uluslar Arası Kargo,Eşya Taşımacılığı
ODY 4 : Yurt içi Kargo, Eşya Taşımacılığı


ODY belgesi eğitimine başvuru yapmak için en az ilkokul mezunu olmanız gerekir. ODY 3 belgesi için toplam eğitim süresi 95 saat olup, ODY 4 belgesi için ise 72 saat eğitime devam etme zorunluluğu vardır. Bu eğitimleri alan yönetici adayları Milli Eğitim Bakanlığının yapacak olduğu Mesleki Yeterlilik Sınavına girerek en az 60 puan almaları gerekmektedir. Bu puan barajını aşan adaylar Orta Düzey Yönetici Unvanına sahip olurlar.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri unvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

30 Haziran 2010 Tarihinden İtibaren Yürürlükte olan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülüğü” başlıklı 43 üncü maddesinin 15’nci fıkrası; “Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler.

Buna göre; Mevcut (eski) yetki belgesi sahibi firmalar ÜDY veya ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip kişileri faaliyetleri süresince istihdam etmekle yükümlüdür. Yetki belgesini yeni almış firmalarda 6 ay içinde yükümlüklerini yerine getirmek ve eski yetki belgeli firmalarda olduğu gibi faaliyetleri süresince bu kişileri istihdam etmekle (muhafaza etmekle) yükümlüdürler.

© 2017 | Günay SRC - Designer and Development By smart yazılım | All Rights Reserved